Statistikk og Simulering

Praktisk

Statistikk og Simulering

1. Praktisk

Emneskildring
Pensum
Alt innhald frå kompendiet, undervisingstimane og øvingane er pensum. Sjå òg leseliste nedanfor.
Heimearbeid
For å få skikkeleg utbyte av undervisinga so må ein førebu seg til kvar time. Kompendiet innehelt videoar som ein må sjå mellom timane, oppgåver som må gjerast, og leseråd.
Undervisingstimar
Me har tre totimars øktar kvar veke; totalt cirka 45 øktar i løpet av semesteret. Desse vert brukt på ulike måtar, både til formidling («førelesing»), oppgåver og diskusjon.
Obligatoriske arbeidskrav

Der er fleire obligatoriske arbeidskrav i denne modulen.

1.
Innlevering 1. Frist sundag 22. januar kl. 23.59.
2.
Innlevering 2. Tidleg i februar. Vert kunngjprt snart.
3.
Prosjekt med presentasjonar måndagar 8-10. Desse startar etter innlevering 2 og vert kunngjort om eit par veker. Det er obligatorisk frammøte for alle til alle presentasjonane.
Andsverksrettar
Alt læremateriellet i emnet er omfatta av åndsverkslova. All eigen, personleg bruk er lov. All vidareformidling av materialet er forbudt (utan etter avtale).

The module is worth 10 ECTS credits. By official standards, that corresponds to a workload of 250-300 hours. The weekly load may depend a little bit on the exam date, but 16-20 hours per week is a fair assumption. You can just as well schedule that much in your timetable, or expect to fail.

In particular, it is important to watch the video lectures ahead of each session, to be prepared for discussion and problem solving. Yet, it is a good idea to bring head phones in case you want to rewatch.