Statistikk og Simulering

Økt 3. Uavhengige hendelser

Statistikk og Simulering

4. Økt 3. Uavhengige hendelser