Statistikk og Simulering

Veke 4. Snitt og spredning

Statistikk og Simulering

4. Veke 4. Snitt og spredning

Målet denne veka er å forstå spreidningsmåla varians og standardavvik. Me skal kunna rekna varians og standardavvik både for hand og vha. Matlab, og me skal forstå kva standardavviket fortel oss om ei sannsynsfordelinga og kva me me ventar å sjå i gjentakne forsøk.