Statistikk og Simulering

Økt 1. Stokastiske variablar

Statistikk og Simulering

2. Økt 1. Stokastiske variablar