Statistikk og Simulering

Veke 2. Stokastiske hendingar og variablar

Statistikk og Simulering

2. Veke 2. Stokastiske hendingar og variablar

Målet denne veka er

1.
å forstå kvifor me treng studera statistikk og simulering, og kvar dette vert brukt.
2.
ei intuitiv forståing av fylgjande omgrep:
  • Tilfeldig
  • Eksperiment (forsøk)
  • Utfall og utfallsrom
  • Stokastisk variabel
  • Uniform fordeling
  • Hending
  • Sannsyn (sannsynlegheit)
  • Fordeling og kummulativ fordeling
3.
sjå korleis me kan simulera stokastiske hendingar i Matlab.
4.
sjå kva ein kan venta i gjennomsnitt når stokastiske eksperiment vert gjentekne.