Statistikk og Simulering

Veke 2. Stokastiske hendingar og variablar

Lesestoff og heimearbeid

2.1. Lesestoff og heimearbeid

Les 1 (Repetisjon) Frå Frisvold og Moe: Kapittel 1.

Les 2 (Introduksjon) Frå Frisvold og Moe: Kapittel 2.

Les 3 (Sannsynsrekning) Frå Frisvold og Moe: §3.1-3.7

Skaff deg tilgang til MATLAB før fredag. Sjå innsida. Du må i alle fall prøva å installera før labøvinga. Dersom du har problem med installasjonen, ver snill å gje meg melding før fredag (hasc@ntnu.no). Eg kan hjelpa med installasjon på linux; spørsmål om installasjon på Mac OS og Windows må rettast til Orakel.