Statistikk og Simulering

16.–30. april

Rekneøving 24. april

12.5. Rekneøving 24. april

Oppgåve 12.4 Du har ein slumptalsgenerator som returnerer P uniformt fordelt på intervallet [0, 1). Korleis kan du skriva ein funksjon som returnerer ein stokastisk variabel X fordelt etter tettheitsfunksjonen f(x) under?

f(x) = 0,når x < 0, exnår x 0. (19) 

Oppgåve 12.5 Eksamen hausten 2016, oppgåve 1.

Oppgåve 12.6 Eksamen hausten 2016, oppgåve 6.

Oppgåve 12.7 Eksamen hausten 2016, oppgåve 7.