Statistikk og Simulering

Økt 12. Kontinuerlege stokastise variablar

Statistikk og Simulering

13. Økt 12. Kontinuerlege stokastise variablar