Statistikk og Simulering

Økt 27. Hypotesetesting med gjennomsnitt

Eigenøving

18.4. Eigenøving

Oppgåve 18.11 Gjer alle oppgåvene i Kapittel 11.1 i Frisvold og Moe.

Eg har ein serie med Videoar frå 2015. Økt (session) 4-5 gjeld hypotesetesting. Økt 4 er det stoffet som me har gått gjennom i Økt 27. Økt 5 gjev tre nye fall, gjennomsnitt med ukjent standaravvik, samanlikning av to gjennomsnitt og binomialproporsjonen. Desse tre falla err ikkje veldig vanskelege å forstå dersom de maktar å overføra det som me har diskutert i klassa, til nye problem.