Statistikk og Simulering

Økt 27. Hypotesetesting med gjennomsnitt

Statistikk og Simulering

18. Økt 27. Hypotesetesting med gjennomsnitt

Related reading: Denne økta byggjer på Kapittel 11.1 i Frisvold og Moe. Ho føreset og at stoffet frå forrige økt (Kapittel 10 i Frisvold og Moe) er forstått.