Statistikk og Simulering

Øktene 26. april til 11. mai

3. mai

19.3. 3. mai

1.
Vår 2015, oppgåve 5 (felles)
2.
Vår 2016, oppgåve 4 (felles)
3.
Haust 2016, oppgåve 5
4.
Vår 2014, oppgåve 3
5.
Vår 2016, oppgåve 3
6.
NB Eg gav fyrst oppgåve 3 frå våren 2016. Det var ein feil. Denne oppgåva går ut frå ein poissonfordeling som ikkje var pensum i år.