Statistikk og Simulering

Økt 27. Hypotesetesting av gjennomsnitt

Statistikk og Simulering

17. Økt 27. Hypotesetesting av gjennomsnitt