Statistikk og Simulering

Økt 26. Hypotesetest

Statistikk og Simulering

19. Økt 26. Hypotesetest