Statistikk og Simulering

Øktene 26. april til 11. mai

26. april

19.1. 26. april

1.
Haust 2016, oppgåve 1 (felles)
2.
Vår 2015, oppgåve 1
3.
Vår 2015, oppgåve 2
4.
Haust 2015, oppgåve 1
5.
Haust 2015, oppgåve 2

19.1.1. Løysing Haus 2016, oppg. 1d.

Eg kjem fram til σ2 = 34. Sjå utrekning her. Utrekninga er ein fullstendig kladd, og vil råda dykk til å bruka minst like mykje plass til å kladda som eg har gjort. Derimot ville eg ikkje ha ført inn like mange steg som eg har kladda. I staden ville eg ha skrive litt prosa mellom utrekningane i ei innføring.

Merk symmetrien. Integralet på [0, 1] må vera lik integralet på [2, 3], og ein kan argumentera for det utan å rekna ut integralet på [2, 3], som er den mest kompliserte delen av utrekninga.