Matematisk Problemløysing 2020

Veke 9. Grensekostnad

Vidare lesing

10.6 Vidare lesing

Lesing: Bjørnestad et al, kapittel (3.1), 3.2–3.4. Merk at presentasjonen av grenseverdiar (kapittel 3.1) er unødvendig abstrakt og vil falla tung for mange. Grenseverdinotasjonen vert brukt vidare i kapittel 3.2-3.4. Ein kjem langt med ei konseptuell forståing av derivasjon, men nokon vil ha nytte av den abstrakte og formelle forståinga i tillegg.

10.6.1 Foilar og animasjonar

1.
http://kerckhoffs.schaathun.net/matematikk1/talks/limits/bouncingball/
2.
http://kerckhoffs.schaathun.net/matematikk1/talks/derivation/intro/
3.
http://kerckhoffs.schaathun.net/matematikk1/talks/derivation/tangent/