Matematisk Problemløysing 2020

Mappeoppgåver i Finansmatematikk

Geometriske rekkjer

7.1 Geometriske rekkjer

Øvingsoppgåve 7.1 Kjersti hadde 100 000 kr. i eit aksjefond. Ved slutten av kvart år får ho 5% avkasting og tek ut 1000kr. Kor mykje står att på fondet etter 20 år?