Matematisk Problemløysing 2020

Veke 8. Kvadratiske kostnadsfunksjonar

Vidare lesing

9.5 Vidare lesing

Det kan vera nyttig å lesa fleire vinklingar på stoffet.

Lesing: Bjørnestad et al, kapittel 1.14 (kvadratiske likningar), kapittel 2.5 (kvadratisk funksjon) og 2.8 (kostnads- og inntektsfunksjon).