Matematisk Problemløysing 2020

Veke 14. Kjerneregelen og andre derivasjonsreglar

Kjerneregelen fleire gongar

15.3 Kjerneregelen fleire gongar

Eksempeloppgåve 15.9 Deriver funksjonen

f(x) = ln((ex21 + 1)4).

Løysing 15.6 Me skal derivera

f(x) = ln((ex21 + 1)4).

Når me derivererer logaritmefunksjonen, får me

1 (ex21 + 1)4.

So må me derivera argumentet til logaritmen, som gjev

4(ex21 + 1)3.

Parentesen (som er opphøgd i tredje, må deriverast. Eksponentialfunksjonen er sin eigen derivert og 1 er konstant, slik at den deriverte vert null, altso er den deriverte av parentesuttrykket

ex21.

Til sist må me derivera eksponenten, som gjev

2x.

Alt dette vert ganga saman:

f(x) = 1 (ex21 + 1)4 4(ex21 + 1)3 ex21 2x.

Me kan dra litt saman, til

f(x) = 8 ex21 x (ex21 + 1).

Øvingsoppgåve 15.10 Deriver funksjonane

f(x) = ln(e2x2x + 1), (131)  g(x) = (ln(x2 x))4, (132)  h(x) = e(x32x2+x)17 . (133)