Matematisk Problemløysing 2020

Veke 1. Prosentrekning

Prosentdel

1.1 Prosentdel

Eksempeloppgåve 1.1 I ein studie om sparing vert 200 studentar spurde om dei sparer i BSU (bustadsparing for ungdom). Av dei svarer 80 studentar ja. Kor stor prosentdel av studentane sparer i BSU?

Løysing 1.1 Delen av studentane som sparer i BSU, er

80 sparande studentar utav 200 studentar totalt,

som svarer til brøken

80 200.

Me kan skriva om brøken slik at me får 100 i nemnaren:

80 200 = 2 40 2 100 = 40 100 = 40%.

Prosent tyder det same som hundredelar, so 40 hundredelar, eller 40% av studentane sparer i BSU.

Øvingsoppgåve 1.2 I ein annan studie vert 1000 arbeidstakarar spurde om dei sparer til pensjon utover obligatorisk tenestepensjon. Av dei svarer 140 ja. Kor stor prosentdel av arbeidstakarane sparer til ekstra pensjon?

Eksempeloppgåve 1.3 () Av 135 studentar, strauk 53 til eksamen. Kor stor er strykprosenten?

Løysing 1.2 Strykdelen er 53 av 135, dvs.

53studentar 135studentar = 53 135 0,3926 = 39,26 100 = 39,26%.

Strykdelen er altso 39,26%.

Øvingsoppgåve 1.4 () På ein annan eksamen var der 117 studentar og 12 av dei fekk A. Kor stor prosentdel fekk A?

Eksempeloppgåve 1.5 Der er 20,5% utanlandske studentar på masterstudiet. Totalt er der 117 studentar. Kor mange utlendingar studerer på studiet?

Løysing 1.3 Talet på utlendingar er 20,5% av 117, eller mao.

20,5% 117 = 0,205 117 = 23,985.

Sidan det her er tale om personar, må svaret vera eit heltal. Der er 24 utanlandske studentar på studiet.

Øvingsoppgåve 1.6 På hovudoppgåva fekk 14,8% av studentane A. Der var 88 studentar på studiet. Kor mange studentar fekk A?