Matematisk Problemløysing 2020

Veke 11. Funksjonsdrøfting

Matematisk Problemløysing

12 Veke 11. Funksjonsdrøfting

I dette kapittelet skal me drøfta og skissera funksjonar.

Merknad 12.1 Når me skisserer ein funksjon teiknar me ei grovskisse der me freistar å få dei karakteristiske punkt, som topp-, botn- og nullpunkt korrekte.

Å drøfta ein funksjon tyder å vurdera formen som funksjonen har, og fastsetja karakteristiske punkt som topp-, botn- og nullpunkt. Skissa vert ein visuell presentasjon av drøftinga.