Matematisk Problemløysing 2020

Derivasjonsreglane

Matematisk Problemløysing

12 Derivasjonsreglane

Vekesmål 12.1 (14. oktober 2019) Gjer alle oppgåvene i dette kapittelet.

Bruk formlane frå formelarket.

Øvingsoppgåve 12.1 Finn den deriverte når

1.
f(x) = 3x + 1
2.
f(x) = 5x 4
3.
f(x) = x2
4.
f(x) = 2x2 + 2x + 3
5.
f(x) = 10x2 3x

Øvingsoppgåve 12.2 Finn f(x) når

1.
f(x) = x2 x 1
2.
f(x) = 5x2 + 2x 12
3.
f(x) = 1 2x2 + x 5
4.
f(x) = x3 2x2 + 2x + 3
5.
f(x) = x3 x2
6.
f(x) = x3 + 2x2

Øvingsoppgåve 12.3 Derivér funksjonane

1.
f(x) = (x2 + 2x + 1) x3
2.
f(x) = (x3 + x + 1) (x4 1)

Øvingsoppgåve 12.4 Finn dei deriverte når

1.
f(x) = x2+1 x
2.
f(x) = x32x+1 2x2
3.
f(x) = 5 + x2 + x2+1 x
4.
f(x) = x3 + 3x2+2x+1 x2
5.
f(x) = x32x+1 x1

Øvingsoppgåve 12.5 Dersom du har tid, kan du

1.
gjera tilsvarande oppgåver i læreboka: oppgåve 3.14, 3.15 a-f og 3.16a, samt oppåve 3.17 a b d.
2.
bla tilbake og gjera oppgåver som du har hoppa over tidlegare.

Du avgjer sjølv kva som er nyttigast for deg.

 12.1 Fasit
  12.1.1 Løysing 12.1
  12.1.2 Løysing 12.2
  12.1.3 Løysing 12.3
  12.1.4 Løysing 12.3
 12.2 Foilar og animasjonar