Matematisk Problemløysing 2020

Veke 14. Kjerneregelen og andre derivasjonsreglar

Matematisk Problemløysing

15 Veke 14. Kjerneregelen og andre derivasjonsreglar

Det siste kapittelet vert me diverre nøydde til å handtera abstrakt.