Matematisk Problemløysing 2020

Veke 4. Logaritmar

Vidare lesing

4.2 Vidare lesing

Stoffet i dette kapittelet er dekt i Bjørnestad et al. kapittel 4.3–4.4, men då i ei meir omfattande og abstrakt framstilling. Me skal koma tilbake til eksponential- og logaritmefunksjonen seinare i kurset, og lærebokframstillinga kan venta til då.

Øvingsoppgåve 4.11 () Bjørnestad et al.: oppgåve 4.20

Øvingsoppgåve 4.12 () Bjørnestad et al.: oppgåve 4.16–18