Matematisk Problemløysing 2020

Grensekostnad

Vidare lesing

10.6 Vidare lesing

Lesing: Bjørnestad et al, kapittel (3.1), 3.2–3.4. Merk at presentasjonen av grenseverdiar (kapittel 3.1) er unødvendig abstrakt og vil falla tung for mange. Grenseverdinotasjonen vert brukt vidare i kapittel 3.2-3.4. Ein kjem langt med ei konseptuell forståing av derivasjon, men nokon vil ha nytte av den abstrakte og formelle forståinga i tillegg.