Matematisk Problemløysing 2020

Veke 7. Lineær kostnad og inntekt

Vidare lesing

8.6 Vidare lesing

Det kan vera nyttig å lesa fleire vinklingar på stoffet.

Lesing: Bjørnestad et al, kapittel 1.12, 1.13, 1.17 (likningar), kapittel 2.1, 2.3–2.4 (graf og funksjonar).

Merk at kapittel 2.2 er berre for spesielt interesserte.

Øvingsoppgåve 8.35 ()

  • Læreboka, oppgåve 1.38
  • Læreboka, oppgåve 2.7
  • Læreboka, oppgåve 2.12–13

Øvingsoppgåve 8.36 ()

  • Læreboka, oppgåve 2.19–21
  • Læreboka, oppgåve 2.9–11