Matematisk Problemløysing 2020

Veke 2. Vekst

Vidare lesing

2.4 Vidare lesing

Det kan vera nyttig å lesa fleire vinklingar på stoffet.

Lesing: Bjørnestad et al (8. utgåve), kapittel 1.21.

Øvingsoppgåve 2.20 () Bjørnestad et al (8. utgåve), oppgåve 1.67.