Matematisk Problemløysing 2020

Veke 1. Prosentrekning

Vidare lesing

1.6 Vidare lesing

Det kan vera nyttig å lesa fleire vinklingar på stoffet.

Lesing: Bjørnestad et al, kapittel 1.20.

Oppgåver: Bjørnestad et al, oppgåve 1.63.