Matematisk Problemløysing 2020

Den andrederiverte

Matematisk Problemløysing

14 Den andrederiverte

Vekesmål 14.1 (21. oktober 2019) Gjer oppgåvene i dette kapittelet, bortsett frå avsnitt 14.4.

Vekesmål 14.2 (23. oktober 2019) Fylgjande oppgåver:

1.
Oppgåve 14.14
2.
Prøv å koma à jour med tidlegare avsnitt.
3.
Oppgåve 3 frå eksamen våren 2018.
4.
Oppgåve 3-4 frå eksamen november 2015.

Når de arbeider med gamle eksamensoppgåver, ver merksam på at løysingsforslaga har endra seg over tid, og krava til fullstendige og ryddige forklaringar har auka over tid.