Matematisk Problemløysing 2020

Fleire Døme i Finansmatematikk

Matematisk Problemløysing

6 Fleire Døme i Finansmatematikk

Oppgåvene i dette kapittelet er var brukte på eksamen i 2017 og obligatoriske arbeidskrav 2018. Løysingsforslaga er relativt utførlege, og dei er tekne med for å gje eit breidare utval av oppgåver og døme.