Matematisk Problemløysing 2020

Veke 14. Kjerneregelen og andre derivasjonsreglar

Eksponential- og logaritmefunksjonen

15.2 Eksponential- og logaritmefunksjonen

f(x) = ex  gjev f(x) = ex, (126)  f(x) = ln x  gjev f(x) = 1 x. (127) 
Rekneregel 15.2: Rekneregel: Derivasjon av logaritme- og eksponentialfunksjonen.

Eksempeloppgåve 15.5 Deriver funksjonen

f(x) = ln(x2 + x).

Løysing 15.4 For å derivera f(x), må me bruka kjerneregelen. Den deriverte av logaritmefunksjonen ln u er 1u. Den deriverte av kjerna x2 + x er 2x + 1. Då har me

f(x) = 1 x2 + x (2x + 1) = 2x + 1 x2 + x.

Øvingsoppgåve 15.6 Deriver funksjonane

f(x) = ln(x3 + 2), (128)  g(x) = ln(x4 + 2x2 x 1), (129)  h(x) = ex2+1. (130) 

Eksempeloppgåve 15.7 Deriver funksjonen

f(x) = 2x.

Løysing 15.5 Det er berre ex som er sin eigen derivert. For å derivera 2x må me skriva om for å få eit uttrykk med e. Sidan ex og ln y er inverse funksjonar, har me eln2 = 2. Dette kan me setja inn for 2, og få

f(x) = (eln 2)x.

So veit me at når me har nøsta potensar, kan me gonga saman eksponentane, dvs.

f(x) = e(ln 2)x.

Her kan me bruka kjerneregelen. Eksponentialfunksjonen er sin eigen derivert, men me må òg derivera eksponenten (kjernen):

f(x) = e(ln 2)x ln 2.

Eksempeloppgåve 15.8 Deriver funksjonen

f(x) = 10x.