Matematisk Problemløysing 2020

Funksjonsdrøfting

Vidare lesing

13.4 Vidare lesing

Lesing: Bjørnestad et al, kapittel 3.3-3.4, 3.8, 3.12, 3.13