Matematisk Problemløysing 2020

Veke 3–4. Eksponentialfunksjonen

Vidare lesing

3.9 Vidare lesing

Stoffet i dette kapittelet er dekt i Bjørnestad et al. kapittel 4.1–4.2, men då i ei meir omfattande og abstrakt framstilling. Me skal koma tilbake til eksponential- og algoritmefunksjonen seinare i kurset, og lærebokframstillinga kan venta til då.

Øvingsoppgåve 3.39 () Bjørnestad et al.: oppgåve 1.8, 1.15(a-d), 1.35, 4.1, 4.2, (4.7)