Tangent og sekant

Ei innleiing til derivasjon

Hans Georg Schaathun

August 2016

Tangent Secant