Matematisering

Aritmetiske rekkjer

Fleire oppgåver

6.4 Fleire oppgåver

Øvingsoppgåve 6.8 Kalle har 4% rente på sparekontoen og set inn 100 kr. per månad. Kor mykje har han på konto etter eitt år?

Han får rente på slutten av kvart år. Pengar som berre har stått på konto delar av året får rente i forhald til kor lenge dei har stått.

Øvingsoppgåve 6.9 Kalle har 4% rente på sparekontoen og set inn 100 kr. per månad. Kor mykje har han på konto etter ti år?

Han får rente på slutten av kvart år. Pengar som berre har stått på konto delar av året får rente i forhald til kor lenge dei har stått.