Matematisering

Eksponentialfunksjonen

Matematikk frå Røynda

4 Eksponentialfunksjonen