Matematisering

Prosentrekning

Matematikk frå Røynda

2 Prosentrekning