Matematisering

Aritmetiske rekkjer

Matematikk frå Røynda

6 Aritmetiske rekkjer

Til øvingstimen 10 (23. september 2019) I dag er det berre å ta fatt på dette kapittelet og arbeida so langt som de kjem.

Deretter kan de jobba med

1.
Kapittel 5.1–5.4 i læreboka. Dette gjev ei matematisk innføring i rekneteknikkane som vert brukte i øvingsheftet.
2.
I Kapittel 5.5 kan ein finna fleire oppgåver av same type som i øvingsheftet.