Matematisering

Eksponentialfunksjonen

Vidare lesing

4.10 Vidare lesing

Stoffet i dette kapittelet er dekt i Bjørnestad et al. kapittel 4.1–4.4, men då i ei meir omfattande og abstrakt framstilling. Me skal koma tilbake til eksponential- og algoritmefunksjonen seinare i kurset, og lærebokframstillinga kan venta til då.