Matematisering

Finansmatematikk

Matematikk frå Røynda

5 Finansmatematikk

Til øvingstimen 8 (16. september 2019) I dag er det berre å ta fatt på dette kapittelet og arbeida so langt som de kjem. Me held fram neste øvingstime.

Nokon bør kanskje hoppa over 5.1-5.2 dersom de kjenst trivielt. Dei to avsnitta er med som ei myk inngang til resten av kapittelet.

Til øvingstimen 9 (18. september 2019) Her bør det fortsetja der de slapp på onsdag. Alle bør koma gjennom Avsnitt 5.3–5.8 som minimum og helst heile kapittelet.

Deretter kan de jobba med

1.
Kapittel 5.1–5.4 i læreboka. Dette gjev ei matematisk innføring i rekneteknikkane som vert brukte i øvingsheftet.
2.
I Kapittel 5.5 kan ein finna fleire oppgåver av same type som i øvingsheftet.