Matematisering

Finansmatematikk

Andre oppgåver

5.11 Andre oppgåver

Øvingsoppgåve 5.54 Kjersti hadde 100 000 kr. i eit aksjefond. Ved slutten av kvart år får ho 5% avkasting og tek ut 1000kr. Kor mykje står att på fondet etter 20 år?