Grunnleggjande Matematikk 2018

Gamle eksamensoppgåver

Grunnleggjande Matematikk

6 Gamle eksamensoppgåver

Nota Bene Frå og med hausten 2018 er enkel kalkulator einaste hjelpemiddel på eksamen. Tidlegare eksamenar hadde open bok. Mange av oppgåvene i tidlegare eksamenssett, særleg frå skuleåret 2017/18, vil vera typiske for kva ein kan venta i framtida, sjølv om nokre tilpassingar må gjerast når me endrar frå open til lukka bok.