Grunnleggjande Matematikk 2018

Førelesingsplan

Grunnleggjande Matematikk

2 Førelesingsplan

Mesteparten av undervisinga vil fokusera på tre hovudtema, der me sikter mot ein heilskapsforståing. Kvart hovudtema er venta å fylla 25–30% av eksamenssettet, og til saman skal dei dekkja den matematikken som er uunnverleg i resten av studiet. Dei tre hovudtemaa er til ein viss grad uavhengige av kvarandre.

Andre tema vert vonleg dekt raskt i slutten av semesteret, men dei som ynskjer full kontroll på alle delar av pensum må lesa ein del av stoffet sjølv. Prinsippet er at alt som står i læreboka (kapittel 1-5.5) er pensum, men ikkje alt er like viktig. Det er venta at 15–25% av oppgåvene på eksamen krev kompetanse utover dei tre hovudtemaa.

Konsekvensen av dette er at dei som vil ha ein ok karakter (dvs. C) skal fokusera på dei tre hovudtemaa og forsikra seg om at dei kan det skikkeleg. Resten er for dei som har ambisjonar om ein toppkarakter.

2.1 Tema 1. Finansmatematikk

Hovudlina i undervisinga, med førelesingar ved Hans Georg, fylgjer oppgåveheftet: Finans og geometriske rekkjer.

Jan Gunnar vil utdjupa teoriegrunnlaget basert på presentasjonen i læreboka (Bjørnestad et al).

For å ha utbyte av undervisinga, skal ein gjera alle oppgåvene i oppgåveheftet, før førelesingane går vidare til neste tema.

Dag Dato Førelesar

Innhald

Lesestoff

Tysdag 21. aug
Avlyst pga. administrativ svikt
Onsdag 22. aug
Avlyst pga. administrativ svikt
Fredag 24. aug Hans Georg

Intro + Prosentrekning

Oppgåvehefte, kap. 2

Tysdag 28. aug Hans Georg

Prosentrekning

Oppgåvehefte, kap. 2

Onsdag 29. aug Jan Gunnar

Algebra m.m.

Læreboka, kap. 1.1–1.10

Fredag 31. aug Hans Georg

Årleg vekst

Oppgåvehefte, kap. 3

Tysdag 4. sep Hans Georg

Eksponentialfunksjonen (Animasjon m.m.)

Oppgåvehefte, kap. 4

Onsdag 5. sep Jan Gunnar

Potensrekning

Læreboka, kap. 1.3, 1.5, 1.11, 4.1–4.2

Fredag 7. sep Hans Georg

Logaritmefunksjonen

Oppgåvehefte, kap. 4

Tysdag 11. sep Jan Gunnar

Eksponential- og logaritmefunksjonen

Læreboka, kap. 4.3–4.4

Onsdag 12. sept Hans Georg

Finansmatematikk

Oppgåvehefte, kap. 5

Fredag 14. sept Hans Georg

Finansmatematikk

Oppgåvehefte, kap. 5

Tysdag 18. sept Jan Gunnar

Aritmetiske og geometriske rekkjer

Læreboka, kap. 5.1–5.4

2.2 Tema 2. Inntekts- og kostnadsfunksjonar

Nytt oppgåvehefte om kostnads- og inntektsfunksjonar.

Dag Dato Førelesar

Innhald

Lesestoff

Onsdag 19. sept Jan Gunnar

Lineære problem

Oppgåvehefte, kap. 1

Fredag 21. sept Jan Gunnar

Lineære problem

Oppgåvehefte, kap. 1

Tysdag 25. sept Hans Georg

Lineære problem

Oppgåvehefte, kap. 1

Onsdag 26. sept Hans Georg

Kvadratiske problem

Oppgåvehefte, kap. 2

Fredag 28. sept Jan Gunnar

Kvadratiske problem

Læreboka

Tysdag 2. okt. Hans Georg

Grensekostnad

Oppgåvehefte, kap. 3–4

Onsdag 3. okt. Jan Gunnar

Intro til derivasjon

Læreboka, kap. 3

2.3 Tema 3. Funksjonsdrøfting med optimering

Der kjem ikkje eit eige hefte til Tema 3. I staden vil stoffet koma som nye kapittel i heftet saman med Tema 2.

Dag Dato

Førelesar

Innhald

Lesestoff

Fredag 5. okt.

Hans Georg

Å drøfta og skissa

Øvingsheftet, kap. 5

Tysdag 9. okt.

Jan Gunnar

Derivasjon m.m.

Læreboka, kap. 3

Onsdag 10. okt.

Jan Gunnar

Derivasjon m.m.

Læreboka, kap. 3

Fredag 12. okt.

Jan Gunnar

Derivasjon m.m.

Læreboka, kap. 3

Tysdag 16. okt.

Hans Georg

Den andrederiverte

Øvingsheftet, kap. 6

Onsdag 17. okt.

Jan Gunnar og Hans Georg

Finansmatematikk (repetisjonsdøme)

Eksamen 2016/17

Fredag 19. okt.

Hans Georg

Kostnads- og profittoptimum

Øvingsheftet, kap. 7

PIC

Figur 1: Profittoptimum frå tavla 19. oktober.

2.4 Andre tema.

Utkast til plan.

Dag Dato Førelesar

Innhald

Lesestoff

Tysdag 23. okt. Jan Gunnar

Brøk og rasjonale funksjonar

Læreboka, kap. 1.15, 3.5 m.fl.

Onsdag 24. okt. Jan Gunnar

Brøk og rasjonale funksjonar

Læreboka, kap. 1.15, 3.5 m.fl.

Fredag 26. okt. Jan Gunnar

Brøk og rasjonale funksjonar

Læreboka, kap. 1.15, 3.5 m.fl.

Tysdag 30. okt. Hans Georg

Etterspurnadsfunksjonen og inntektsoptimering

Læreboka 3.16 og 3.5

Onsdag 31. okt. Hans Georg

Produktregelen og elastisitet

Læreboka 3.16 og 3.5

Fredag 2. nov. Hans Georg

Produktregelen og elastisitet

Læreboka 3.16 og 3.5

Tysdag 6. nov. Jan Gunnar

Kjerneregelen og exp/ln

Læreboka, kap. 3.6 og 4

Onsdag 7. nov. Jan Gunnar

Kjerneregelen og exp/ln

Læreboka, kap. 3.6 og 4

Fredag 9. nov. Jan Gunnar

Kjerneregelen og exp/ln

Læreboka, kap. 3.6 og 4

Tysdag 13. nov. Jan Gunnar

Faktorisering og polynomdivisjon

Onsdag 14. nov. Jan Gunnar

Likningar med funksjonar av x

Fredag 16. nov.

Tysdag 20. nov.

Onsdag 21. nov.

Fredag 22. nov.