Grunnleggjande Matematikk 2018

Pensum

Grunnleggjande Matematikk

4 Pensum

Lærebok: Bjørnestad, Olsson, Søyland og Tolcsiner: Matematikk for økonomi og samfunnsfag, 8. eller 9. utgåve, samt tilhøyrande løysingsforslag. Kapittel 1-5, bortsett frå 5.6, 5.7 og 5.8.

Heile den nemnde delen av boka er pensum, men ikkje alt er like viktig. Oppgåvesamlingar vert utarbeidd for dei mest sentrale temaa i kurset, og dei vil fleste vil vera tent med å studera dei fyrst.

Kapittelreferansane er til 8. utgåve. Der er små endringar mellom utgåvene; eg skal dobbelsjekka referanse i 9. utgåve og oppdatera pensumsida.