Statistikk og Simulering

Obligatoriske arbeidskrav

Innleveringsoppgåver

B.1. Innleveringsoppgåver

Der er to obligatoriske innleveringar i fyrste del av semesteret.